top of page

Om oss…


Nolaskogs Biståndscenter är en hjälporganisation som ligger i Gottne, cirka 2,7 mil utanför Örnsköldsvik. Vi håller till i en vit stor byggnad, alldeles intill trevägskorsningen i Gottne. 
Föreningen drivs av Framtidskyrkan, Gottne IF och Gottnebygdens samhällsförening.

FärgLogga-liten-353x302-3763.jpg
Hem: Om
Hem: Våra ändamål

Ekonomiska bidrag

Vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag. Vi bedriver sponsring, tar emot fraktbidrag, skriver minnesgåvor, och tar emot enskilda gåvor. Till exempel förmedlar vi getter och skollunch till Niger i Västafrika. Ekonomiska gåvor går oavkortat till våra projekt.


Hantering av kläder och textil
Varje dag får vi in kläder som vi sorterar och skickar till behövande människor i olika länder. Vi tar emot det som är helt, rent och funktionellt. I vår secondhandbutik säljer vi det som vi tror att våra kunder är intresserade av. Pengarna vi får in från försäljningen kan skickas direkt dit det behövs. Kläder, textilier och sjukvårdsmaterial skickar vi iväg med Ukrainahjälpen Filippus om vi inte kan sälja detta.
Varje år skickar vi ca 8 containrar (300 kubikmeter) kläder till behövande. Varje container kostar ca. 10.000 kr att skicka, varje säck cirka 40 kr. Vi vädjar därför om “fraktbidrag” i samband med att kläder lämnas in. Swish Fraktbidrag: 123 413 88 22


Hantering av möbler och prylar
Exempel på de saker som vi tacksamt tar emot är: Kläder i nyskick eller i mycket gott skick, mattor, textilier, tavlor, glas, porslin, husgeråd, böcker, fungerande elapparater, mindre vitvaror, verktyg, leksaker, med mera. Vi vill gärna att ni paketerar i starka kartonger och plastsäckar, det underlättar vårt arbete.
Vi tar emot möbler om de är “lättsålda och i mycket gott skick”.

Donation Boxes

Hämtningar

Under sommarhalvåret kan vi i vissa fall komma och hämta. Vi har volontärer som gör detta, det är dock väntetid på våra hämtningar. Det bästa är att ni kommer överens med oss och själva står för frakten hit till oss i Gottne. Under vinterhalvåret gör vi inga hämtningar.

Vi förbehåller vi oss rätten att neka till sådant vi ej kan sälja. ​Det som vi ska ta emot ska vara prylar och möbler som är “lättsålda och i mycket gott skick”. Vi har inte möjlighet att laga, lappa eller tvätta inkomna gåvor.

Varumottagning​

I varumottagningen kan du (även när vi har stängt) lämna det du inte längre har nytta av som gåva till oss. Ställ dessa gåvor i det röda skjulet märkt "Inlämning", under tak, så att det skyddas från regn och snö.
Vill du skänka större mängder prylar/kläder är det säkrast att komma under våra öppettider. Vår varumottagning tenderar att bli överfull lördag-måndag, eftersom vi inte har personal som kan ta undan varorna de dagarna.
Observera att vi inte per automatik tar emot överblivna kläder och prylar från loppisar, bytardagar och liknande. Vår erfarenhet är att det som inte lyckats säljas vid en loppis inte heller går att sälja i vår secondhandbutik. Vi får dessutom, till skillnad mot privatpersoner, betala för att lämna på avfallscentralerna. 

Möbler tas emot under våra öppettider i samråd med personal. De möbler vi tar emot ska vara “lättsålda och i mycket gott skick”.

Donation Boxes

Ekonomi

​Vi finansierar vårt biståndsarbete genom de frivilliga gåvor som vi får in samt genom överskottet från vår Second-hand butik. Den auktoriserade bokföringsfirman SEM Ekonomi ansvarar för ordningen av våra räkenskaper.

“§3 Föreningens ändamål är att på kristen/human grund själv eller tillsammans med andra intressenter främja sociala och humanitära biståndsprojekt i Sverige och utomlands, exempelvis barnhem och klädinsamlingar. Biståndsprojekten kan rikta sig till enskilda i nöd och grupper av sådana människor. Ändamålet kan främjas genom insamling och vidarebefodran av pengar och/eller material, genom försäljning i secondhandbutik eller på anat sätt som föreningens styrelse finner lämpligt.”
~Ur NBC:s stadgar

Föreningen skall därutöver främja information om internationellt bistånd och föreningens arbete, genom att ge information i skolor, föreningar, kyrkor mm.

Syfte med verksamheten​Lördagen den 7/12 1996 startade NBC sin biståndverksamhet i före detta Svenssons Möbler Gottne med en offentlig informationsdag. Startkapitalet var 0 kronor. Kaffe och bröd hade inköpts privat och priser för en tipsrunda för barn och vuxna hade skänkts av den lokala lanthandeln. Vi började i liten skala men ganska snabbt fick vi utöka ytorna. Sedan dess har verksamheten utvecklats till vad den är idag. I maj 2014 flyttade vi allt till samma hus och invigde vår tillbyggnad på 250 kvadratmeter.

Vi berättar gärna om vår verksamhet på träffar och sammankomster i olika föreningar/församlingar. Kanske vill du anordna ett café med bilder, musik och berättande. Kontakta oss i så fall via mail.

Start

framsidaliten.jpeg
Hem: Citat
High Fives
Skänk en gåva


Swishnummer Hjälpverksamhet: 123 000 42 75
Swishnummer Fraktbidrag: 123 413 88 22
Bankgiro: 5219-9189

Hem: Kontakt
bottom of page