nov 22 2017

Skolan i Gute, Etiopien

Under åren 2008-2011 byggde vi tre skolbyggnader i Gute. Vid NBC:s besök under oktober 2017 kunde vi konstatera att de byggnader och skolbänkar vi bidragit med var i gott skick.​ På skolan går numera hela 1.927 elever i 25 klasser.

Nu är skolan aktuell igen som projekt. De minsta barnen går i en byggnad som är gjord av lera. Fasaden håller på att falla bort på flera ställen. Inlärningsmiljön är väldigt mörk och det dammar något oerhört. Det behövs helt enkelt en helt ny byggnad för de minsta barnen. Kostnaden beräknas ligga på cirka 300.000 kr. Vi hoppas på ditt stöd!​

Du kan använda vårt bankgiro eller swish. Numren finns längst ner på denna sida.

Märk din gåva: “Skolan i Gute”

Lämna ett svar