nov 21 2017

Dövskola i Nekemte

Under 2016 och 2017 har vi på NBC varit med och stöttat Dövskolan i Nekemte. Nekemte ligger cirka 30 mil väster om Addis Abbeba. På skolan går cirka 150 döva barn från årskurs 1-8. Det finns både hörande och icke hörande lärare på skolan. På skolan serveras 3 måltider per dag. Många elever bor på skolan. Skolan drivs av Mekane Yesus kyrkans utvecklingsavdelning.

NBC har hjälpt till med att inhägna området. Tanken med det är att:

1. Höja säkerheten, hävda sitt territorium gentemot grannar.

2. Kunna odla inom området.

3. Kunna ha egna djur.

De områden som behöver utvecklas är: köket, elektricitet i fler byggnader.

Dessutom behövs det pengar till barnens skollunch.

Välkommen att ge en gåva:

Bankgiro: 5219-9189

Swish: 123 000 42 75

Märk gåvan “Dövskolan”

Lämna ett svar